Gehandicaptensport Nederland

 

Gehandicaptensport Nederland (GSN) ontwikkelt en coördineert diverse projecten en programma's die bijdragen aan de ontwikkeling van de gehandicaptensport. Denk hierbij aan opleidingen, het opzetten van beweegaanbod voor mensen met een auditieve of visuele beperking en het coördineren van samenwerkingsverbanden tussen zorg, onderwijs en sport.

 

Onze visie

In onze overtuiging hebben mensen met een beperking recht op dezelfde kansen om aan sport deel te nemen en tevens het recht op een kwalitatief hoogwaardige sportbeleving als ieder ander. Dat betekent onder andere dat men een goede trainer mag verwachten, zich in alle opzichten veilig en thuis moet kunnen voelen bij de club en er voldoende gevarieerd sport- en beweegaanbod moet zijn om eigen keuzes te kunnen maken. Juist voor het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod voor mensen met een beperking zet Gehandicaptensport Nederland zich in.

 

Waarom e-learnings?


Regelmatig horen we van trainers dat een sporter met een beperking zich bij hun trainingsgroep meldt, maar dat ze niet zo goed weten of ze hier wel genoeg kennis en kunde voor hebben. Er kan twijfel en terughoudendheid zijn, of angst voor overbelasting. Hier hebben deze trainers ook wel een punt. Want hoewel de basis van het training geven aan mensen met een beperking niet anders is dan voor mensen zonder beperking, zijn er ook wel degelijk zaken waar je rekening mee moet houden. Zo zijn er een aantal algemene dingen die je kunt doen in je houding en de omgang met sporters met een beperking, maar heeft iedere beperking ook zijn specifieke aandachtspunten.

Uit onderzoek blijkt dat onprettige of ondeskundige begeleiding één van de redenen is waarom mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking minder sporten dan mensen zonder beperking. Wanneer je als trainer weet wat wel en niet slim, handig of gewenst is kun je de sporters beter begeleiden en zorgen dat ze zich welkom voelen. Hiermee maak je een enorm belangrijk verschil als trainer!

Wij als Gehandicaptensport Nederland dragen graag bij aan fijne sportervaringen van zowel trainer als sporter en zetten in op de ontwikkeling van opleidingsaanbod. De e-learnings staan vol met onder andere praktische en specifieke tips voor het begeleiden van sporters, video’s, flashcards en ervaringsverhalen van trainers. Voor het ontwikkelen hiervan werken we samen met ervaringsdeskundigen, om de e-learnings zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk. Daarnaast zijn we met verschillende sportbonden aan het verkennen hoe we deze e-learnings zo breed mogelijk kunnen verspreiden onder hun trainers en coaches. Het is onze droom dat iedere trainer iets weet van het begeleiden van sporters met een beperking. Op deze manier willen we bijdragen aan een inclusieve sportwereld.

Op dit moment zijn er enkele e-learnings beschikbaar. Later in 2024 en 2025 volgen er meer.